Reminetin palvelut teollisuudelle

Insinööritoimisto Reminet. Contact us.
Hyödynnämme alan viimeisintä osaamista, ohjelmistoja ja uusimpia innovaatioita. Käytämme mm. ohjelmistoja Solidworks, Auto Cad Inventor ja Vertex G4.

Mekaniikkasuunnittelu

On kyse sitten uudesta tuotteesta tai vanhan parantamisesta, mekaniikkasuunnittelumme voi varmistaa tuotteenne valmistettavuuden, käytettävyyden ja toimivuuden sekä valmistuskustannukset.

– Projektisuunnittelu
– Tuotekehitys
– Layout-suunnittelu
– Tarjoussuunnittelu ja myynnin tuki
– Suunnittelun automatisointi
– Lujuuslaskenta
– Fem-analyysi

Sähkösuunnittelu

Toteutamme asiakkaillemme yksittäisiä suunnitteluprojekteja ja myös suuria investointihankkeita. Olemme erikoistuneet rakennussähkösuunnitteluun eri toimialoille. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että sähköturvallisuuslain määräykset ja standardit hallitaan suunnittelumme prosesseissa.

– Kiinteistöt ja liikerakennukset
– Muutos- ja loppupiirustuksien laatiminen
– Tuotemallikohtaiset sähköpiirustukset
– Teollisuuskohteiden pääsähkönjakelujärjestelmät

Suunnittelutyössä käytämme Cadmatic-ohjelmistoa.
design partner

Projektinjohto

Teollisuuden projektien läpiviemiseen.

Teemme asiakkaillemme erilaisiin projekteihin tarvittavia projektijohtaja, -päällikkö sekä -insinööri tehtäviä. Asiantuntijamme toimivat myös työnjohtajina mm. teollisuuden asennustöissä.

Teollisuuden kunnossapito

Toteutamme teollisuudelle erilaisia kunnossapidon toimenpiteitä yrityksen tarpeen mukaan, joko kokoaikaisena paikallaolona, päivystyksenä tai kutsusta. Hoidamme kaikki teollisuuden uudisasennukset, perusparannukset ja ennakoivan huollon. 

– Palvelumme kattaa yksittäisistä projekteista aina kokonaisvaltaisiin kunnossapitokumppanuuksiin.

– Huoltopalvelumme voi tehdä huoltoseisokkien aikana laitoksissa ennalta sovitut toimenpiteet, ovat ne sitten ennakoivat huolto- ja korjaustyöt, uudisasennukset tai perusparannukset. 

– Voimme olla mukana myös kunnossapidon kehittämisessä ja työnohjauksessa.

Industrial maintenance services
Asiakkainamme on yrityksiä, tuotantolaitoksia, voimalaitoksia, kierrätyslaitoksia, terästehtaita ja valimoita. 
Meillä on monipuolinen kokemus erilaisten materiaalien sisällön ja ulkoasun suunnittelusta sekä toteutuksesta.

Tekninen dokumentointi

Toteutamme erilaisia teknisiä dokumentaatioita, asennusohjeita, käyttäjäoppaita, ylläpitomanuaaleja sekä luetteloita. Lisäksi suunnittelemme markkinoinnin, myynnin ja koulutuksen käyttöön erilaisia esitteitä, flyereita ja presentaatiomateriaaleja.

– Sisältösuunnittelu

– Visuaalinen ja graafinen suunnittelu
– Tekninen toteutus
– Digitaalisena ja/tai painettuna